Kedu.ro

Key education

Temperamentul

Publicat de

Temperamentul – este latura dinamico-energetică a personalității.

Temperamentul este înnăscut (are o bază ereditară ce determină o predispoziție). Se manifestă în conduita oamenilor. Prin educație și autoeducație unele trăsături temperamentale, ce pot avea efecte neplăcute pentru individ, pot fi corectate.

În literatura de specialitate apar mai multe tipuri temperamentale. Primii care au căutat explicația lor au fost Hipocrate și Galenus.

Au fost evidențiate patru tipuri temperamentale:


- coleric;
- sangvinic;
- flegmatic;
- melancolic.

NU EXISTĂ tipuri temperamentale pure. NU EXISTĂ temperamente bune sau rele.

Individul coleric - energic, neliniștit, impetuos, agitat; impulsiv; instabil; excitabil; agresiv; își risipește energia, inegal în manifestări, oscilează între entuziasm și deznădejde; capabil de trăiri afective intense dar inegale, exagerând atât prietenia cât și ostilitatea; trăirile se succed cu rapiditate și se pot citi cu ușurință pe fața lui expresivă; activ, se adaptează greu la acțiuni monotone, migăloase; are tendință de dominare, vorbirea e rapidă, precipitată, gesticulația este bogată; trebuie responsabilizat.

Individul sangvinic - vioi, vesel, mobil, optimist, cu simțul umorului, vivace; flexibil, se adaptează ușor la orice situație; fiind o fire activă, se angajează rapid într-o activitate, este foarte mobil, schimbă ușor activitățile, ceea ce face dificilă fixarea scopurilor și consolidarea intereselor; trăirile afective sunt intense, dar superficiale și instabile; trece ușor peste eșecuri sau decepție; este comunicativ, stabilește ușor relații cu alte persoane, vorbește repede, are o mimică și gestică expresive; are aptitudini de conducere, de lider informal.

Individul flegmatic - liniștit, calm, imperturbabil, cugetat în tot ceea ce face, pare a avea o răbdare nelimitată; nu se pripește niciodată, lucrează încet și tacticos; este înclinat spre rutină și activități stereotipe; inert; pasiv; grijuliu; pașnic; îngândurat; contemplativ; creativ; se adaptează greu la o activitate nouă; are putere de muncă deosebită, este tenace, capabil de sentimente profunde și durabile, dar expresivitatea emoțională este redusă; fire închisă, puțin comunicativă, preferă activități individuale; are vorbire lentă, gestică redusă.

Individul melancolic - are disponibilități energetice reduse, este puțin rezistent la eforturi îndelungate; sensibil; instabil; inert; pesimist; inactiv; anxios; sobru; întristat; nesociabil; eșecurile îl afectează puternic; foarte exigent cu sine și neîncrezător în forțele proprii; puțin comunicativ, introvertit, ceea ce conduce la dificultăți de adaptare socială; capabil de trăiri afective intense și complexe, nu le exteriorizează; are debit verbal și gesticulație reduse; trebuie stimulați să capete încredere în ei.

Alți autori pornesc de la elemente corporale, biometrice și incidența statistică a unor maladii psihice:

- tipul astenic - este longilin (înalt și subțire), are umerii drepți, fața prelungă, slab, cu pielea uscată, puțin sociabil, rezervat, taciturn. Maladia psihică în acest caz: schizofrenia.

- picnicul - este de statură medie, cu fașa largă, gât scurt și masiv, manifestă instabilitate psihică, lipsă de voință, este ciclotimic (trece de la tristețe la euforie, și invers, în mod repetat, cu o frecvență mai mult sau mai puțin regulată); poate căpăta și o alură morbidă, tristețea devenind depresie, euforia fiind însoțită de excitație. Maladia psihică în acest caz: nebunia ciclică.

- atleticul - este de statură mijlocie, bine consolidat, cu mușchi dezvoltați; prezintă lentoare în gândire, vâscozitate mintală. Maladia psihică frecventă în acest caz: epilepsia.