Kedu.ro

Key education

Drogul - pericol pentru toţi!

Publicat de

„Alegerea cea mai bună este sportul şi nu drogul!”

seringa

Drogul - substanţă medicamentoasă care inhibă centrii nervoşi, provocând o stare de inerţie fizică si psihică şi care, folosită mult timp, duce la dependenţă și la necesitatea unor doze crescânde; stupefiant.
Exemple: alcoolul, tutunul, tranchilizantele, amfetaminele, canabis, cocaina, marijuana, heroina, ecstasy, opiul şi derivaţii săi, methadona, LSD, solvenţii.

Dependenţa - fenomenul caracterizat prin nevoia imperioasă sau persistentă de a continua utilizarea drogului, ignorând consecinţele în plan fizic, psihologic şi social, în scopul obţinerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de disconfort generată de întreruperea consumului substanţei respective; stare de intoxicație cronică rezultând din absorbţia repetată a unui drog sau medicament și care se manifestă prin nevoia de a continua această absorbţie.
Toleranţa - fenomenul de adaptarea a organismului consumatorului la prezenţa unei substanţe denumite generic „drog”; obişnuinţă sau dispoziţie a organismului de a suporta anumite medicamente sau substanţe.

Sevrajul („sindromul de abstinenţă”) - ansamblul de simptome fizice şi psihice (tremurături, transpiraţii, simptome asemănătoare gripei etc.), ce apare la întreruperea administrării unei substanţe psihoactive, la administrarea unei doze insuficiente din această substanţă sau după administrarea unui medicament cu proprietăţi antagoniste faţă de cea psihoactivă; dezobişnuire progresivă de droguri; privare a unui toxicoman de drogul său.

Conform legii:

cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea sub orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea şi cu interzicerea unor drepturi.

De asemenea, se pedepsesc prin închisoare:

cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept.
În plus, punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoarea şi cu interzicerea unor drepturi.
Drogurile şi celelalte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor, precum şi banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor se confiscă.

Efectele consumului de droguri
Părinţii trebuie să vegheze asupra tinerilor şi să-i înveţe că drogurile sunt extrem de nocive şi conduc la distrugerea vieţii celor care le consumă.

De-a lungul timpului, consumul de droguri, de tutun şi de alcool s-a amplificat, iar media de vârstă a consumatorilor a scăzut, astfel încât de la vârste din ce în ce mai fragede tinerii sunt atraşi spre consumul de astfel de substanţe.

Tinerii ar trebui să ştie că, spre deosebire de consumul de tutun şi alcool care nu sunt în afara legii, consumul de stupefiante este ilegal şi chiar şi implicarea întâmplătoare sau experimentarea lor sunt aspru pedepsite de lege. În plus, stupefiantele generează sporirea numărului delincvenţilor, deoarece persoanele dependente de ele recurg la numeroase infracţiuni pentru procurarea sumelor de bani necesare cumpărării dozelor: furturi, spargeri, vânzări de bunuri de valoare de la domiciliu fără ştirea părinţilor, spargeri ş.a.m.d.

Efectele distrugătoare ale alcoolului, ale tutunului şi respectiv ale drogurilor asupra organismului sunt numeroase: afecţiuni ale inimii, ale aparatului digestiv, ale plămânilor, ale sistemului nervos central, modificarea şi încetinirea reacţiilor biochimice normale din organism, inducerea stării de somnolenţă, tulburarea capacităţii de coordonare a mişcărilor (ce poate conduce, lesne, la accidentări grave), halucinaţii, anxietate, infectarea cu diverşi viruşi periculoşi (SIDA, hepatita B, hepatita C, tuberculoza etc.) prin administrarea de droguri injectabile, creşterea tensiunii arteriale, care poate genera o descărcare fatală de energie din cauza stimulării puternice a activităţii organelor etc.

Indicii care pot duce la identificarea persoanelor consumatoare de droguri:
•    ochii injectaţi;
•    pierderea poftei de mâncare;
•    schimbarea bruscă a comportamentului;
•    trecerea fără motiv de la veselie la tristeţe, uneori chiar manifestarea unei agresivităţi neobişnuite, sau trecerea de la agresiune la calm şi chiar la delăsare;
•    apariţia de pete neobişnuite sau de mirosuri ciudate pe piele ori pe îmbrăcăminte;
•    manifestarea unor stări de somnolenţă şi apatie accentuate, oboseală excesivă fără o cauză aparentă;
•    pierderea treptată a interesului pentru: şcoală, muncă, hobby-uri, prieteni etc.;
•    schimbarea grupului de prieteni, precum şi tendinţa de tăinuire a noilor „prieteni”;
•    folosirea unui jargon diferit de cel anterior;
•    dispariţia banilor sau a unor obiecte de valoare din locuinţă, cheltuieli excesive.

Măsurile de prim ajutor acordate de familie sau de persoanele din anturajul consumatorului de droguri sunt, deseori, decisive în salvarea vieţii acestuia.

Atunci când consumatorul de stupefiante este tensionat, panicat, conduita de urgenţă impune ca:

  • să fie înlăturaţi din jur persoanei în cauza indivizii necunoscuţi curioşi, iar persoana să fie condusă într-un loc ferit de zgomote şi de lumini puternice;
  • să fie încurajată să respire adânc şi rar, pentru a nu se sufoca;
  • să fie calmată persoana, vorbindu-i-se încet şi explicându-i-se că starea de panică va trece pe măsură ce drogul îşi va pierde din efect;
  • să fie transmise celor de la Salvare informaţiile exacte privind ce droguri a consumat.

Atunci când consumatorul de stupefiante este deshidratat sau încălzit în urma consumului de droguri, având dureri de cap, vărsături, ameţeli sau o senzaţie bruscă de oboseală, se recomandă să consume sucuri de fructe sau apă pentru rehidratare rapidă, dar  şi alimente sărate pentru reechilibrarea hidro-electrolitică.

Atunci când consumatorul de droguri îşi pierde starea de conştienţă, trebuie ca:

  • să se verifice dacă persoana leşinată respiră normal în continuare, iar dacă respiraţia nu mai este perceptibilă, să i se facă respiraţie gură la gură;
  • persoana în cauză să fie aşezată culcată pe-o parte, cu capul întors spre lateral, cu genunchiul uşor îndoit, cu braţele îndoite de-o parte şi de alta a capului, pentru a se evita sufocarea;
  • să fie transmise personalului medical de la Ambulanţă informaţiile exacte privind ce droguri a consumat şi când le-a consumat, iar dacă acest lucru nu se cunoaşte, atunci să se arate ce recipiente sau pulberi s-au găsit lângă persoana în stare de inconştienţă, pentru stabilirea rapidă a celui mai eficient antidot.

Pentru vindecarea persoanelor toxico-dependente, alături de susţinerea permanentă şi necondiţionată din partea familiei acestora, se recomandă consilierea psihologică şi tratamentul în centre de sănătate specializate.