Kedu.ro

Key education

Inteligența

Publicat de

Inteligența – este dependentă din punct de vedere fiziologic de structurile cortico-subcorticale, care sunt diferite și specializate.

Emisfera cerebrală dreaptă - controlează activitatea și funcțiile mâinii, piciorului, ochiului, urechii de pe partea stângă a corpului; guvernează capacitatea de sinteză, elaborează stările pasionale, realizează conexiunile pentru percepțiile spațiale, pentru forme în general. Activitatea predominantă a emisferei cerebrale drepte dă șansă de reușită în literatură, în artă, pentru că este sediul imaginației, al creativității.

Emisfera cerebrală stângă - controlează activitatea și funcțiilor mâinii, piciorului, ochiului, urechii de pe partea dreaptă a corpului, guvernează capacitățile analitice, favorizează înclinația spre măsură, ordine, armonie, raționalitate și controlează structurile limbajului articulat. Predominanța activității emisferei cerebrale stângi conduce la o mai mare sensibilitate la dezorganizare și la stres. 

Cele două emisfere conlucrează permanent.

Persoana cu dominantă cerebrală dreaptă tinde să fie extravertită, evită detaliile și înregistrează conceptele, sesizează rapid ideile și este capabilă să le lege într-o imagine cu sens; masa sa de lucru este dezorganizată; începe multe activități în același timp.

Persoana cu dominantă cerebrală stângă dobândește cunoștințe mai ales prin lecturi, știe să se exprime verbal, gândirea și scrierile sale sunt logice, masa de lucru este organizată pentru o eficacitate maximă.


Există mai multe tipuri de inteligență:

- inteligența lingvistică - cei la care domină acest tip de inteligență gândesc cu predilecție în cuvinte și folosesc cu ușurință graiul; ei au o deosebită sensibilitate pentru înțelesul și ordinea cuvintelor, pentru sonoritatea și ritmurile limbii; ei învață repede limbi străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore.

- inteligența logico-matematică - dominanța ei determină capacitatea de analiză cauzală, de înțelegere a relațiilor dintre acțiuni, obiecte, idei, abilitatea de a calcula, de a cuantifica, de a evalua și efectua operații logice compleze; cei la care domină acest tip de inteligență își aleg meserii de: matematician, fizician, chimist etc.

- inteligența muzical-ritmică - persoanele la care domină acest tip de inteligență gândesc în sunete, ritmuri, melodii, rime; sunt sensibile la tonalitate, intensitate, înălțimea și timbrul sunetului; recunosc, reproduc și creează cu ușurință muzica.

- inteligența spațială - dominanța ei determină capacitatea de a gândi în imagini și de a percepe cu acuratețe lumea vizuală; persoanele au abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a lucra cu obiecte, de a înțelege relațiile din spațiu; cei la care domină acest tip de inteligență își aleg meserii de: pictor, fotograf, arhitect etc.

- inteligența naturalistă - cei la care domină acest tip de inteligență iubesc natura, au abilitatea de a recunoaște și clasifica indivizi, specii.

- inteligența kinestezică - dominanța ei conduce la folosirea corpului în moduri complexe, implică simțul timpului și al coordonării mișcărilor întregului corp, dexteritate în manipularea obiectelor.

- inteligența interpersonală - înseamnă a gândi față de alte persoane, a le înțelege, a avea empatie, a recunoaște diferențele dintre oameni, a fi sensibil la motivele, intențiile și stările lor; cei la care domină acest tip de inteligență își aleg meserii de: psiholog, vânzător etc.

- inteligența intrapersonală - înseamnă gândire și înțelegere de sine, a fi conștient de punctele tari proprii și de cele slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale; se exprimă în monitorizarea și controlul gândurilor și emoțiilor, în cunoașterea de sine și în luarea deciziilor pe această bază.

- inteligența existențială - înseamnă a înțelege lumea în general; este proprie filozofilor.

- inteligența emoțională (S. Goleman) - înseamnă capacitatea de a recunoaște atât sentimentele proprii, cât și pe cele ale celorlalți, de a ne motiva și de a gestiona eficient emoțiile în relațiile cu noi și cu ceilalți. Coeficientul de inteligență emoțională nu este fixat genetic; inteligența emoțională continuă să se dezvolte pe măsură ce trecem prin viață și învățăm să ne stăpânim propriile impulsuri și emoții, să ne automotivăm, să ne maturizăm.

 

Mai multe din această categorie: Stadiile dezvoltării »