Kedu.ro

Key education

Termeni şi condiţii

Kedu.ro este un portal web dedicat tuturor copiilor, părinţilor, bunicilor şi dascălilor, ce conţine:

  • Articole
  • Jocuri educative
  • Lecţii interdisciplinare şi transdisciplinare
  • Poezii, poveşti, basme, ghicitori, proverbe și zicători, fabule
  • Resurse didactice variate, pentru activităţi curriculare şi extracurriculare
  • Recomandări de lectură
  • Informaţii utile privind un mod de viaţă sănătos, sfaturi practice, propuneri de activităţi, recomandări preventive etc.

permiţând vizualizarea de conţinut în mediul online şi respectiv căutarea acestuia de către Utilizator.

Prin “Utilizator” se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce accesează website-ul Kedu.ro, oricare ar fi motivul accesării.
Folosirea acestui website este condiţionată de acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor de mai jos.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile impuse, trebuie să înceteze folosirea website-ului. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora.
Kedu.ro îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Utilizatorul are permanent acces la cea mai recentă versiune a "Termenilor şi Condiţiilor", pentru a o putea consulta în orice moment doreşte.

1. Publicarea conţinutului în secţiunea Forum a website-ului:
Postarea de conţinut online în Forum poate fi realizată în urma creării unui cont de utilizator, prin completarea unui formular specific de înregistrare pe website. Utilizatorul devine responsabil de propriile acţiuni şi de consecinţele publicării conţinutului său pe website-ul Kedu.ro.
Conţinutul nu trebuie adăugat decât o singură dată, adăugarea de mai multe ori a aceluiaşi conținut fiind sancţionată prin blocarea Utilizatorului.

Este interzisă adăugarea de conţinut (text, imagini, link-uri către alte website-uri) cu caracter xenofob, defăimător, ameninţător, indecent, pornografic, care include majuscule folosite nejustificat, care conţine cod HTML sau link-uri, care contravine legilor statului român sau care nu se încadrează în specificul temelor abordate pe Kedu.ro. Imaginile / fotografiile care pot însoţi conţinutul trebuie să fie în deplină concordanţă cu textul adăugat.
Echipa Kedu.ro îşi rezervă dreptul, în cazul în care conţinutul introdus nu respectă termenii şi condiţiile expuse, de a nu publica înregistrările neconforme.

2. Copyright
Conţinutul Kedu.ro este proprietatea website-ului şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Acest website permite vizualizarea şi descărcarea materialelor conţinute exclusiv pentru uz personal, didactic, dar necomercial.

Sunt interzise modificarea materialelor de pe acest website şi respectiv utilizarea materialelor în scopuri comerciale ori folosirea materialelor pe un alt site web ori pe blog-uri, fără înştiinţarea şi fără acordul autorilor website-ului Kedu.ro.
Orice reproducere a materialelor înscrise pe acest website, întreg sau în parte, se va face menţionându-se sursa informaţiilor şi, de câte ori / unde este cazul, autorii citaţi în cuprinsul website-lui.

Website-ul beneficiază de protecţia Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare cuprinse în: Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 190/2005, Legea nr. 329/2006, Legea nr. 202/2010. Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate de legislaţia amintită atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit reglementărilor supervizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).
Kedu.ro garantează Utilizatorului acces limitat, în interes strict propriu, pe acest website şi NU îi conferă dreptul de a descărca, de a reproduce parţial sau integral website-ul, de a exploata website-ul în orice altă manieră decât cea permisă, în scopuri contrare intereselor reprezentanţilor legali ai Kedu.ro.

Nerespectarea acestei condiţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

3. Securitatea datelor cu caracter personal
Utilizatorul este de acord că postarea de conţinut în secţiunea Forum pe Kedu.ro va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Optând pentru înregistrare, Utilizatorul poate accesa contul său şi utiliza parola personală, fiind responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora.
Kedu.ro nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Datele personale introduse de către Utilizator vor fi folosite de către Kedu.ro numai în scopul declarat al acestui website. Informaţiile din formularul de înregistrare sunt necesare pentru a trimite Utilizatorului confirmarea creării contului, a publicării de conţinut, a atenţionării privind nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor impuse.

Aceste informaţii nu vor fi furnizate unei terţe părţi. Datele pot fi utilizate numai de Kedu.ro şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Datele personale ale utilizatorilor vor putea fi transmise numai autorităţilor în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Kedu.ro garantează confidenţialitatea anumitor informaţii, ele fiind accesibile numai personalului autorizat al Kedu.ro prin reţeaua internă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator va fi considerată o tentativă de fraudare a website-ului Kedu.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
Kedu.ro se obligă să respecte drepturile utilizatorilor, conferite de Legea nr. 506/2004, Legea nr. 272/2006 si OUG nr. 13/2012, iar la cererea Utilizatorului, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legislaţiei.

4. Limitarea răspunderii - Oferirea serviciului "aşa cum este"
Serviciile oferite de către Kedu.ro sunt puse la dispoziţia Utilizatorului potrivit principiului „aşa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de garanţii, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea Kedu.ro în legătură cu acestea.
Kedu.ro nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile sale.

Membrii echipei website-ului Kedu.ro NU vor fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţă ce pot rezulta din:
i) erori sau lipsa de acurateţe a conţinutului introdus de Utilizator;
ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, rezultată prin accesul Utilizatorului la serviciile oferite de website-ul Kedu.ro;
iii) orice pierdere sau stricăciune de orice natură apărută ca urmare a folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin e-mail, disponibil prin website-ul Kedu.ro;
iv) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor securizate ale Kedu.ro şi/sau informaţiilor stocate în acestea;

Kedu.ro NU îşi asumă nicio responsabilitate privind conţinutul publicat în secţiunea Forum şi NU garantează acurateţea, credibilitatea informaţiilor şi imaginilor înscrise de către Utilizatori.
Kedu.ro NU poate confirma faptul că fiecare Utilizator este ceea ce pretinde, de aceea în cazul unei dispute între doi sau mai mulţi Utilizatori, Kedu.ro este absolvit de orice răspundere sau despăgubire de orice natură, directă sau indirectă.

Prin accesarea website-ului www.Kedu.ro sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Kedu.ro pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor din Termeni şi condiţii.

5. Litigii
Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea website-ului Kedu.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă, pe cât posibil.
În situaţia în care nu se reuşeşte stingerea conflictului pe cale amiabilă şi nu se ajunge la o rezolvare, competenţa revine instanţelor de judecată române.

Vă mulţumim.

Echipa Kedu.ro

 

Ultima versiune a Termenilor şi Condiţiilor: Octombrie 2021.
Aceste prevederi pot fi modificate fără o notificare prealabilă.